Hoạt động gần đây của trang web

01:23, 7 thg 6, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Lớp học nấu ăn bằng trung cấp trong 7 tháng, có cấp chứng chỉ nấu ăn học 1-3 tháng!!!
01:21, 7 thg 6, 2016 Bui Hong đã tạo Lớp học nấu ăn bằng trung cấp trong 7 tháng, có cấp chứng chỉ nấu ăn học 1-3 tháng!!!
01:21, 7 thg 6, 2016 Bui Hong đã đính kèm ảnh sự kiện 2.JPG vào Lớp học nấu ăn bằng trung cấp trong 7 tháng, có cấp chứng chỉ nấu ăn học 1-3 tháng!!!
01:51, 6 thg 6, 2016 Bui Hong đã đính kèm ảnh sự kiện 6.JPG vào Tổng kết sự kiện "Ngành nấu ăn và cơ hội việc làm" Tháng 6/2016
01:51, 6 thg 6, 2016 Bui Hong đã đính kèm ảnh sự kiện 5.JPG vào Tổng kết sự kiện "Ngành nấu ăn và cơ hội việc làm" Tháng 6/2016
01:51, 6 thg 6, 2016 Bui Hong đã đính kèm ảnh sự kiện 4.JPG vào Tổng kết sự kiện "Ngành nấu ăn và cơ hội việc làm" Tháng 6/2016
01:51, 6 thg 6, 2016 Bui Hong đã đính kèm ảnh sự kiện 3.JPG vào Tổng kết sự kiện "Ngành nấu ăn và cơ hội việc làm" Tháng 6/2016
01:51, 6 thg 6, 2016 Bui Hong đã đính kèm ảnh sự kiện 2.JPG vào Tổng kết sự kiện "Ngành nấu ăn và cơ hội việc làm" Tháng 6/2016
01:51, 6 thg 6, 2016 Bui Hong đã đính kèm ảnh sự kiện 1.JPG vào Tổng kết sự kiện "Ngành nấu ăn và cơ hội việc làm" Tháng 6/2016
01:51, 6 thg 6, 2016 Bui Hong đã đính kèm anh su kien 7.JPG vào Tổng kết sự kiện "Ngành nấu ăn và cơ hội việc làm" Tháng 6/2016
01:51, 6 thg 6, 2016 Bui Hong đã tạo Tổng kết sự kiện "Ngành nấu ăn và cơ hội việc làm" Tháng 6/2016
20:31, 1 thg 6, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Trang chủ
01:54, 26 thg 5, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Trang chủ
00:52, 10 thg 5, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Trang chủ
00:59, 20 thg 4, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Tuyển sinh Liên thông Kế toán
00:57, 20 thg 4, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Tuyển sinh Liên thông Kế toán
00:57, 20 thg 4, 2016 Bui Hong đã đính kèm liên thông đại học ngành kế toán.jpg vào Chương trình đào tạo
01:16, 12 thg 4, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Trang chủ
01:15, 12 thg 4, 2016 Bui Hong đã tạo Tổng kết Chuyên đề thực tế tháng 03/2016
01:15, 12 thg 4, 2016 Bui Hong đã đính kèm ảnh chuyên đề.JPG vào Tổng kết Chuyên đề thực tế tháng 03/2016
21:08, 8 thg 4, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Lớp học nấu ăn bằng trung cấp học nhanh 8 tháng , chứng chỉ nấu ăn học 3,6 tháng
21:07, 8 thg 4, 2016 Bui Hong đã tạo Lớp học nấu ăn bằng trung cấp học nhanh 8 tháng , chứng chỉ nấu ăn học 3,6 tháng
21:07, 8 thg 4, 2016 Bui Hong đã đính kèm anh thuc hanh.JPG vào Lớp học nấu ăn bằng trung cấp học nhanh 8 tháng , chứng chỉ nấu ăn học 3,6 tháng
00:05, 25 thg 3, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Trang chủ
00:47, 3 thg 3, 2016 Bui Hong đã chỉnh sửa Trung cấp Thư viện - thiết bị TH